Eduard Kušen

Autorski koncept
GRAFIČKI PRIKAZ POJEDINIH RAZDOBLJA HRVATSKE POVIJESTI
1989.-2016. i 1900.-2016.
Rukopis
(Drugo dopunjeno izdanje)

Uvod

U najnovijoj hrvatskoj povijesti postoji razdoblje u kojem je vrlo teško, pa gotovo i nemoguće, samo riječima, jednolinijski slijediti političke i ratne događaje jer su njihovi sadržaji bili vremenski kontradiktorni. Primjerice, stranke, HSLS (20. svibnja) i HDZ (17. lipnja) bile su osnovane 1989. godine, još u jednostranačkoj II. Jugoslaviji (SFRJ/SRH). Isto tako, Savez komunista Hrvatske je najavio politički pluralizam krajem iste godine, da bi prvi višestranački izbori u Hrvatskoj bili održani, već 22. travnja 1990. godine, a Prvi saziv višestranačkog Hrvatskog sabora bio konstituiran 30. svibnja, koji je donio i Prvi, „Božićni“ ustav 22.prosinca iste godine, a Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine, sve u bivšoj državi. Međutim, Hrvatski sabor je tek 8. listopada 1991. godine donio Odluku o raskidu svih državno-pravnih odnosa sa SFRJ i njenim Socijalističkim republikama i pokrajinama. Tog je dana zapravo nastala Republika Hrvatska sa svim državno-pravnim atributima.

Osim toga, u isto vrijeme, paralelno teku i različita ratna zbivanja. Oružani sukobi započinju travnja 1991., izravni napadi iz Srbije, kolovoza 1991., da bi 1. listopada 1991. započela opsada Dubrovnika, 7. listopada 1991. bili raketirani Banski dvori (državni vrh) u Zagrebu, a idući dan, spomenutog 8. listopada 1991. godine, Hrvatska je konačno raskinula sve državno-pravne odnose sa SFRJ.

Ovakvo stanje potiče na preispitivanje uobičajenih načina prikazivanja vremenskog slijeda paralelnih srodnih povijesnih tijekova, koji su, u pravilu, orijentirani samo na kronološko opisivanje i/ili jednocrtno grafičko prikazivanje slijeda povijesnih događaja određenog razdoblja (vremenska crta). Autor, za ovakav slučaj nudi posebno rješenje u slojevitom grafičkom prikazu više paralelnih tematskih vremenskih crta, koje su međusobno sinkronizirane posebnim povijesnim sustavom, temeljenom na osobitim kriterijima koje određuje svrha zbog koje se takav prikaz izrađuje.

U nastavku su testirana dva primjera iz novije hrvatske povijesti, prvi, za spomenuto razdoblje od 1989. – 2016., prikazano na slici 1. i drugi, za razdoblje od 1900 – 2016., prikazano na slici 2. Prva slika grafički prikazuje događaje i njihove međuodnose u najnovijoj hrvatskoj povijesti, a druga, njihov širi kontekst od početka 20. stoljeća. Za potrebe takvog prikazivanja, prema funkcionalno određenim kriterijima, odabrani su ključni događaji za svako od dvaju istraživanih razdoblja. Ovdje navedeni podaci o tim događajima vrlo su oskudno opisani, oni, načelno, izravno ili neizravno sadrže informacije o vremenu kada se događaj zbio, njegov naziv i sadržaj te lokaciju zbivanja. Unošenjem ovih podataka na pripadajuće vremenske crte prema pretpostavljenim temama, započinje usklađivanje tematskih sadržaja i kritična provjera početno odabranih podataka i uravnoteženje sadržaja svakog grafičkog prikaza…

pdfNastavi čitati → Grafički prikaz hrvatske povijesti (Dr. sc. Eduard Kušen)


pdfSlika 1. SLOJEVITA VREMENSKA CRTA ZA RAZDOBLJE 1989. – 2016.


pdfSlika 2. SLOJEVITA VREMENSKA CRTA ZA RAZDOBLJE 1900. – 2016.