Još nema komentara

Informacije za polaznike hrvatske nastave u inozemstvu

Obzirom da je na prvom eliminacijskom krugu pristupilo manje od 30 polaznika hrvatske nastave u inozemstvu svi mogu pristupiti drugom eliminacijskom krugu! Rezultat postignut na oba eliminacijska kruga zbrajamo i na taj način definiramo rang listu.

Postavite komentar