Još nema komentara

Objavljujemo popis ekipa za poluzavršnicu u Vukovaru

Nakon pristiglih prijava ekipa i formiranja dvije umjesto tri ekipe iz Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci pravo na formiranje ekipe ostvario je sljedeći najbolje plasirani učenik na drugom eliminacijskom krugu. To je Mateo Pipinić iz Tehniče škole Nikola Tesla Vukovar. Naravno uzevši pri tome u obzir kako iz jedne škole ne mogu biti više od tri ekipe. Svim učenicima i profesorima želimo puno uspjeha u pripremama za poluzavršnicu i vidimo se ove subote u Vukovaru.


Postavite komentar