Još nema komentara

Projekt ponos domovine znanstveno obrađen!

Ponos domovineČlanica naše udruge Morana uspješno je obranila diplomski rad na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Naravno kako to ne bi bila vijest za našu web stranica da naziv rada nije bio “Uloga samosvijesti i nacionalnog ponosa u brendiranju države na primjeru projekta ‘Ponos domovine'” ! Mentor pri izradi rada bio je izv.prof.dr.sc. Božo Skoko, a na usmenoj obrani u komisiji su još sudjelovali doc.dr. Ana Pažanin i dr.sc. Hrvoje Jakopović. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u anketama koje su bile sastavni dio diplomskog rada te se sada možemo pohvaliti kako je projekt dobio i znanstvenu potvrdu.


Postavite komentar